36 Rocznica wizyty Ojca Swietego Jana Pawla II w kosciele Pieciu Braci Meczennikow

Uroczysta Msza Swieta na zewnatrz przy oltarzu-pomniku Sw. Jana Pawla II Parafia Pieciu Braci Meczennikow Chicago IL
4 Pzdziernik 2015 Glowny Celebrans i Kaznodzieja Ks. Pawel Bandurski TCHR Prowincjal Towarzystwa Chrystusowego w Polnocnej Ameryce

Published