10 Lecie Kola Piekielniki Poswiecenie Nowego Sztandaru